پیام تبریک سرپرست دانشکده به مناسبت انتصاب مدیر عامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران

به گزارش روابط عمومی دانشکده مهندس سید مهرداد طباطبایی سرپرست دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری در پیامی انتصاب آقای علیرضا برخور به سمت مدیر عامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران را تبریک گفت متن پیام ایشان به شرح ذیل می‌باشد.

انتصاب مدیرعامل هما