Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

یکشنبه, 26 دی 1400

گرامیداشت فرا رسیدن هفته دولت

هفته دولت 1
هفته دولت یادآور فداکاری‏های فرزندان پاک نهاد و گرانقدر انقلاب و احیا کننده روزهای پرشور

خدمتگزاری، شهیدان بزرگ، رجایی و باهنر است
هفته دولت مبارک