جلسه هیات مدیره انجمن آزمون‌های غیرمخرب ایران (IRNDT)

جلسه هیات مدیره انجمن علمی آزمونهای غیر مخرب ایرانبه گزارش روابط عمومی دانشکده جلسه هیات مدیره انجمن آزمون‌های غیرمخرب ایران (IRNDT) روز چهارشنبه دوازده شهریور ماه در سالن کنفرانس دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری برگزار شد.