Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

سه شنبه, 21 ارديبهشت 1400

بازدید تیم اعزامی از سازمان هواپیمایی کشور ونزوئلا از دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری و انجام توافقات در خصوص انعقاد تفاهم نامه آموزشی و پژوهشی با دانشکده

0e6ea960 e583 4c1c 883b 0c6d7b2167902ad930b3 eee8 4e99 935a 0cc7a4982c79b83e0431 fd28 4b57 bee5 62c862c2fbf8df37b66c c13d 466a 8e41 4b778259edecf5292d48 e1a2 45a9 89f2 33a8c2b6623afbaee1bc 9490 42b6 b894 ded11f00112a