آخرین تغییرات در روش ارزیابی سطح زبان کنترلرها و خلبان ها

به اطلاع جامعه هوانوردي ميرساند، به پيشنهاد سرپرست ارزيابان مهارت زبان و پس از مذاكره شفاهي با مدير كل محترم دفتر گواهينامه هاي پرسنل هوانوردي، كارگروهي متشكل از برخي ارزيابان زبان سازمان هواپيمايي به منظور بازبيني ساختار آزمون زبان هوانوردي با هدف بهبود پايايي و روايي آزمون (Test Validity and Reliability)، و همچنين كاهش سطح استرس و اضطراب داوطلبان (كنترلرهاي ترافيك هوايي و خلبانان) تشكيل، و پس از يك ماه كار علمي و تخصصي، ساختار جديد آزمون (PAN PAN Test of English for Aviation) جهت بررسي و تأييد به سازمان هواپيمايي ارسال شد. پس از بررسي كارشناسي توسط دفتر گواهينامه هاي پرسنل هوانوردي طي نامه شماره ٥٦٩٤٢ به تاريخ ١٢/١٢/١٣٩٩ ساختار جديد تست تأييد و از تاريخ ١ خرداد ١٤٠٠ پس از اطلاع رساني به ذينفعان، آموزش ارزيابان، طراحي بانك آزمون و فراهم كردن زيرساخت مورد نياز در دانشكده صنعت هواپیمایی کشوری اجرایی خواهد شد.

لازم به ذكر است كه ساختار جديد در راستاي تحقق الزامات ICAO LPRs (Appendix 1 to Annex1)  CAO IRI AIRCREW REGULATION-FCL.055  و مطابق با ، و با در نظر گرفتن توصيه هاي ICAO Doc 9835، و پس از مطالعه و بررسي الگوهاي موفق بين المللي طراحي شده است.

مهمترين تغيير در آزمون جديد جايگزيني بخش مصاحبه ((interview با role-play مي باشد. جهت اطلاعات تكميلي خواهشمند است فايل PDF ضميمه (information leaflet 2021) كه به منظور اطلاع رساني به داوطلبان آزمون طراحي شده را مطالعه فرماييد.
پیوست ها:
دانلود این فایل (PAN PAN Information Leaflet 2021.pdf)PAN PAN Information Leaflet 2021.pdf[ ]2027 Kb