Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

پنج شنبه, 30 دی 1400

انعقاد تفاهم نامه همکاری آموزشی و پژوهشی دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری با انجمن آزمونهای غیر مخرب ایران

تفاهم نامه ان دی تی
تفاهم نامه همکاری آموزشی و پژوهشی فیمابین دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری و انجمن آزمونهای غیر مخرب ایران منعقد گردید .
این تفاهم نامه در راستای نیل به  اهداف استراتژیک و سیاستگذاری های دو نهاد علمی با محوریت ترویج آموزش ، پژوهش و فرهنگ صحیح بازرسی فنی و آزمونهای غیر مخرب و ارتقای جایگاه آن در کشور از طریق همکاری مشترک و با استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و توانایی های اجرایی هر دو نهاد به امضا رسیده است.
روابط عمومی دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری