Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

یکشنبه, 23 مرداد 1401

انتصاب مدیر آموزش جديد مرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی کشور

معارفه پرستاریآقای دکتر علی واحدی سرپرست مرکز طی حکمی آقای دکتر جواد پرستاری را بعنوان مدیر آموزش مرکز منصوب نمودند.
در مراسم تکریم و معارفه که عصر دیروز با حضور اعضای شورای مدیران مرکز برگزار گردید، آقای دکتر واحدی، با اهداي لوح تقدير از زحمات آقای دکتر اسدالهی مدیر آموزش سابق مرکز قدردانی و براي آقای دکتر پرستاری در سمت جديد آرزوي موفقيت نمودند.
روابط عمومی مرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی کشور