Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

یکشنبه, 06 آذر 1401

انتصاب مدیر پژوهش جديد مرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی کشور

معارفه اسدالهیآقای دکتر علی واحدی سرپرست مرکز طی حکمی آقای دکتر عبداله اسدالهی را بعنوان مدیر پژوهش مرکز منصوب نمودند.
در مراسم تکریم و معارفه که عصر دیروز با حضور اعضای شورای مدیران مرکز برگزار گردید، آقای دکتر واحدی، با اهداي لوح تقدير از زحمات آقای دکتر پرستاری مدیر پژوهش سابق مرکز قدردانی و براي آقای دکتر اسدالهی در سمت جديد آرزوي موفقيت نمودند.
روابط عمومی مرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی کشور