Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

یکشنبه, 07 خرداد 1402

انتصاب مدیر گروه جدید تعمیر و نگهداری هواپیما مرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی کشور

معارفه گل نژاد
آقای دکتر علی واحدی سرپرست مرکز طی حکمی آقای دکتر علی گل نژاد را بعنوان مدیر گروه تعمیر و نگهداری هواپیما مرکز منصوب نمودند.
در مراسم تکریم و معارفه که عصر دیروز با حضور اعضای شورای مدیران مرکز برگزار گردید، آقای دکتر واحدی، با اهداي لوح تقدير از زحمات آقای دکتر نیازمند مدیر گروه تعمیر و نگهداری هواپیمای سابق مرکز قدردانی و براي ایشان آرزوي سلامتی وتندرستی نمودند و براي آقای دکتر گل نژاد در سمت جديد آرزوي موفقيت نمودند.
روابط عمومی مرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی کشور