Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

پنج شنبه, 30 شهریور 1402

انتصاب آقای دکتر اردوان کریم زاده به سمت سرپرست دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری

دکتر کریم زادهکاپیتان محمدی بخش رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با صدور حکمی آقای دکتر اردوان کریم زاده را به عنوان سرپرست دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری منصوب کرد. مراسم آیین تکریم آقای دکتر علی واحدی سرپرست سابق و معارفه آقای دکتر اردوان کریم زاده سرپرست جدید دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری با حضور رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، معاونین و مدیران صنعت هوایی کشور در سالن جلسات سازمان هواپیمایی کشوری برگزار گردید. در این مراسم کاپیتان محمدی بخش رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از زحمات و تلاش های دکتر واحدی  قدردانی نمود و از سرپرست جدید دانشکده صنعت هواپیمایی خواست تا با تعامل فراگیر با تمامی مجموعه های صنعت، دانشکده را به سوی اهداف تعیین شده هدایت نماید.

(روابط عمومی دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری)
پیوست ها:
دانلود این فایل (ابلاغ دکتر کریم زاده.pdf)ابلاغ دکتر کریم زاده.pdf[ ]186 Kb