Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

چهارشنبه, 10 خرداد 1402

اطلاعیه برگزاری همایش

برگزاری همایش مدیران آموزش صنعت هوانوردی با عنوان "توسعه،نیازسنجی، امکان سنجی، تدوین، برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی "
زمان:  10  بهمن ماه 1401 ساعت 10 صبح
مکان: سالن آمفی تئاتر مرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی کشور