Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

شنبه, 08 مهر 1402

بازدید سرپرست محترم مرکز از خوابگاه تهرانسر

در روز چهارشنبه مورخ یکم شهریور 1402 جناب آقای دکتر کریم زاده به همراه معاونین و مدیران مرکز جهت آماده سازی و بهسازی امورات خوابگاه دانشجویی برای سال تحصیلی جدید بازدید بعمل آوردند و ضمن استماع گزارش مدیران مربوطه، موارد اجرایی درخصوص مسائل رفاهی و اسکان مناسب دانشجویان را برای آغاز سال تحصیلی جدید ابلاغ نمودند.

1
2
3