Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

دوشنبه, 25 تیر 1403

اردوی آموزشی توجیهی دانشجویان جدید الورود

اردوی آموزشی دانشجویان جدیدالورود در روز پنجشنبه 20 مهرماه در سالن آمفی تئاتر با حضور ریاست محترم دانشکده، معاونین و مدیران محترم برگزار گردید.در ابتدای مراسم ریاست محترم دانشکده در خصوص مسائی کلی آموزشی و برنامه های در دست اجرای مرکز به ایراد سخنرانی پرداختند. در ادامه برنامه معاونت امور آموزشی و دانشجویی و مدیران آموزش و دانشجویی به ایراد صحبت در خصوص آشنایی با قوانین و مقررات آموزشی و مسائل امور دانشجویی پرداختند. در ادامه نیز دانشجویان به همراه مدیران گروههای آموزشی جهت آشنایی با محیط تحصیل و امکانات آموزشی به بازدید پرداختند.

 
3 copy copy copy copy4 14 22 2 copy