Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

پنج شنبه, 15 خرداد 1399

اطلاعیه: روش اطلاع دانشپذیران و دانشجویان محترم از تایید نهایی تاریخ آزمون پایه B1 , B2

قابل توجه افراد متقاضی امتحانات پایه B1 و B2 از متقاضیان شرکت در آزمون‌های مذکور تقاضا می‌گردد، پس از ثبت نام و تحویل مدارک به واحد آموزش‌های آزاد و اطلاع یافتن از تاریخ امتحان؛  برای آگاهی از قطعی بودن ثبت نام و تایید مدارک ارسال شده توسط کارشناسان دفتر گواهینامه‌های سازمان هواپیمایی کشوری به سایت  http://medical.cao.ir مراجعه کرده و سپس در خط اول لینک (رنگ آبی) کلیک کرده تا اسامی قطعی تایید شده را جهت آزمون‌های ذکر شده مشاهده کنند؛ پس از آن برای آزمون کتبی مراجعه نمایند.