Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

پنج شنبه, 15 خرداد 1399

"آخرین مهلت معرفی دانشجویان فشرده به سازمان هواپیمایی کشوری"

بدینوسیله طبق مصوبه سازمان هواپیمایی کشوری اعلام می گردد:
دانش پذیران دوره های فشرده اویونیک و تعمیر و نگهداری (300،400،450،600 ساعته ) در صورت فارغ التحصیل شدن تا آخر بهمن ماه سال جاری (1393) به سازمان هواپیمایی کشوری جهت آزمون معرفی می گردند. لذا  پس از تاریخ فوق الذکر این واحد هیچ مسئولیتی در خصوص معرفی افراد به سازمان هواپیمایی کشوری نخواهد داشت.

واحد آموزش های آزاد