Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

پنج شنبه, 15 خرداد 1399

لغو برگزاري آزمون كتبي B1 و B2 از مورخه 95/11/17 به بعد تا اطلاع ثانوي

اطلاعیه
به اطلاع متقاضیان شرکت کننده در آزمون کتبی B1 و B2 سازمان هواپیمایی کشوری می رساند :
تا اطلاع ثانوی امتحانات فوق الذکر از مورخه 17 /11/1395 به بعد لغو شده است و هرگونه اعلام تاریخ جدید ازطرف سازمان در اسرع وقت در سایت مرکز اطلاع رسانی می گردد .