Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

پنج شنبه, 15 خرداد 1399

اطلاعيه مهم برگزاري آزمون هاي B1 و B2 سازمان هواپيمايي كشوري

اطلاعیه مهم


عطف به اطلاعیه مورخه نوزده بهمن 95 در خصوص اعلام لغو آزمون های B1و B2 سازمان هواپیمایی کشوری  به اطلاع می رساند : کلیه امتحانات آزمون B1 راس ساعت 30/8 (هشت وسی دقیقه صبح ) و آزمون B2 راس ساعت 30/10(ده و سی دقیقه صبح) برای موارد زیر برگزار می شود .

تاریخ امتحان قبلی

تاریخ امتحان جدید

ساعت امتحانB1

ساعت امتحانB2

کلیه امتحانات روز یکشنبه مورخه هفده بهمن95

روز سه شنبه مورخه سه اسفند 95

هشت و سی دقیقه صبح

ده و سی دقیقه صبح

کلیه امتحانات روز یکشنبه مورخه بیست وچهار بهمن 95

(در همان تاریخ )روز یکشنبه مورخه بیست و چهار بهمن 95

هشت و سی دقیقه صبح

ده و سی دقیقه صبح

کلیه امتحانات روز یکشنبه مورخه یک اسفند 95

(در همان تاریخ ) روز یکشنبه مورخه یک اسفند 95

هشت و سی دقیقه صبح

ده و سی دقیقه صبح

کلیه امتحانات روز یکشنبه مورخه هشت اسفند 95

(در همان تاریخ )روز یکشنبه مورخه هشت اسفند 95

هشت و سی دقیقه صبح

ده و سی دقیقه صبح


برای سایر متقاضیان و بر اساس اعلام سازمان هواپیمایی کشوری متعاقبا اطلاع رسانی می شود .