Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

پنج شنبه, 15 خرداد 1399

متقاضیان شرکت کننده در آزمون های B1 و B2 سازمان هواپیمایی

اطلاعیه                                    
تا اطلاع ثانوی از متقاضیان شرکت کننده در آزمون های B1 و B2 سازمان هواپیمایی کشوری ثبت نام بعمل نمی آید
هر گونه تغییر در نحوه وشرایط جدید برگزاری آزمونهای مربوطه متعاقبا در سایت دانشکده به آدرس www.catc.ac.ir دوره های کوتاه مدت ، اطلاعیه های آموزشهای آزاد ، آزمون استاندارد سازمان اعلام خواهد شد .