Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

سه شنبه, 29 بهمن 1398

اطلاعیه مرتبط با دانشپذیران دوره های آزاد

با توجه به ضوابط به زودي تمام اطلاع رساني هاي دانشكده از طريق كانال اطلاع رساني آن در پيام رسان سروش انجام مي شود. جهت اطلاع از آخرين اخبار و آگهي هاي واحد آموزش هاي آزاد به نشاني ما در پيام رسان سروش مراجعه فرماييد @catcacir