Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

پنج شنبه, 14 فروردين 1399

برنامه امتحانات پاياني نيمسال اول 95-94 دوره هاي آزاد

1- برنامه امتحاني آن دسته از آزمونهايي كه در مركز آزمون اجرا ميشود از طريق فايل مركز آزمون به روش زير قابل استخراج است.
الف) فايل اكسل را باز كرده و در ستون B روي علامت مربعي كه در آن فلشي وجود دارد كليك نماييد.
ب) ابتدا گزينه select all را انتخاب نماييد و سپس در مربع كنارنام خود در ستون فيلتر كليك نموده و enter را فشار دهيد. فهرست آزمونهاي شما كه در مركز آزمون برگزار ميشود به همراه تاريخ و ساعت و شماره صندلي قابل رويت است.
2- برنامه آزمونهايي كه در خارج مركز آزمون برگزار ميشود در فايل دوم قرار دارد.  لازم به ذكر است كه ممكن است بعضي دانشپذيران بعضي امتحاناتشان در مركز آزمون باشد و بعضي ديگر در كلاسها
3- به همراه داشتن كارت دانشجويي و يا ملي براي حضور در آزمون ضروري است و مراقبين از حضور اشخاصي كه فاقد كارت باشند در آزمون جلوگيري خواهند نمود.
4- با توجه به وجود دوربينهاي مدار بسته در مركز آزمون در صورت بروز هر گونه تخلف به استناد قوانين part 147 سازمان هواپيمايي كشوري، دانشپذير خاطي تا يك سال از شركت در كليه آزمونها محروم خواهد شد.
5- آوردن تلفن همراه و ساير ابزارهاي مشابه به مركز آزمون ممنوع بوده و مصداق تخلف تلقي خواهد شد.
دانشپذيران موظفند حتما برنامه خود را بدقت مشاهده و نگهداري نمايند