Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

پنج شنبه, 14 فروردين 1399

امتحانات تجديدي زبان

قابل توجه دانشپذیران دوره های آزاد متقاضی شرکت در امتحانات تجدیدی دروس زبان 1 ،زبان 2،زبان 3
    
به اطلاع دانشپذیران دوره های آزاد بلند مدت رشته های تعمیر ونگهداری و اویونیک هواپیما که متقاضی اخذ دروس فوق میباشند میرساند:
زبان 2     مورخه 19/3/95 ساعت 10 صبح    
زبان 3     مورخه 26/3/95 ساعت 10 صبح
                                                    
ذکر این نکته ضروری است پس از تاریخ فوق الذکر به هیچ عنوان امکان ثبت نام وجود ندارد.