Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

پنج شنبه, 14 فروردين 1399

برنامه امتحاني پايان ترم دانشپذيران آزاد در مركز آزمون

اطلاعیه                   
دانشجویان گرامی با عنایت به حجم بالای ثبت نام درخصوص دروس آیرودینامیک وتئوری پرواز، عوامل انسانی و تئوری کارگاه M7- B2 ؛ علاوه بر تاریخ های اعلام شـده قبلی ، روزهای دیگـری برای برخی از دانشـجویان  به شرح منـدرج در ذیل در نظر گرفته شده که در فایل اکسـل پیوست مربوط به امتحانات مرکز آزمون نیز لحاظ گردیده است . لذا با مراجعه به فایل یاد شده  تاریخ  و ساعت امتحان خود را رویت فرمائید.


رديف             نام آزمون                        تاريخ اعلام شده قبلي                   تاريخ اضافه شده

1       آيروديناميك و تئوري پرواز                       17/3/95                               9/4/95

2       عوامل انساني                                   22/3/95                               12/4/95

3       تئوري كارگاه M7- B2   ا                    25/3/95                             13/4/95 و 14/4/95