Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

پنج شنبه, 14 فروردين 1399

قابل توجه دانشپذيران دوره‌هاي آزاد: تغيير تاريخ امتحان تئوري كارگاه ( M7-B1 و M7-B2 ) و علم مواد M6-B1

قابل توجه دانشپذیران دوره‌های آزاد: تغییر تاریخ  امتحان تئوری کارگاه ( M7-B1  و M7-B2 ) و علم مواد M6-B1


1-تئوري كارگاه M7 - B1 مورخ 95/03/23راس ساعت 10 صبح در سالن امتحانات دانشكده بر گزار خواهد گرديد.
2- تئوري كارگاه M7 - B2 مورخ25/3/95 و 13/4/95 و 14/4/95 هر سه تاريخ امتحانات مقرر، مشتركاً در تاريخ95/04/14 راس ساعت 14 در سالن امتحانات دانشكده بر گزار خواهد گرديد.
3- علم مواد M6 - B1 مورخ 95/03/31راس ساعت 14 در سالن امتحانات دانشكده بر گزار خواهد گرديد.
4- امتحان M7-B1 برای دوره  AP9407 حذف شده است.
5 - امتحان M3 (ماژول 3) برای کلیه دوره‌ها برگزار نمی‌شود. تاریخ جدید بعداً اعلام می‌شود.