امتحانات دانشپذیران ورودي آبان 95

احتراماً به اطلاع دانشپذیران محترم ورودی آبان ماه1395  می رساند که برنامهً برگزاری امتحانات مربوطه مطابق با فایل پیوست می باشد.
پیوست ها:
دانلود این فایل (951119.xlsx)951119.xlsx[ ]25 Kb