Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

سه شنبه, 29 آبان 1397

اطلاعيه شروع نيمسال اول تحصيلي 97

اطلاعیه
به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند شروع کلاس های نیمسال اول سال تحصیلی 98- 97 از روز شنبه مورخ 31/6/97 می باشد.
                                                           اداره خدمات آموزشی                                                                                                         17/6/97