Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

سه شنبه, 27 ارديبهشت 1401

نحوه ورود دانشجویان به سیستم آموزش دانشجویی

نحوه ورود دانشجویان به سیستم آموزش دانشجویی جهت انجام امور ثبت نام واحد در فایل پیوست شرح داده شده است.
پیوست ها:
دانلود این فایل (ورود به سیستم.pdf)ورود به سیستم.pdf[ ]209 Kb