Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

چهارشنبه, 07 اسفند 1398

تغییرات در دروس نیم سال دوم 98-99

برای اطلاع از تغییرات دروس ارائه شده برای نیم سال دوم سال تحصیلی 98-99 به فایل پیوست مراجعه نمایید.