Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

یکشنبه, 10 مرداد 1400

برنامه کلاس درس های نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 (حذف و اضافه)

جهت مشاهده برنامه کلاس درس های نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 (حذف و اضافه) به فایل پیوست مراجعه نمایید
پیوست ها:
دانلود این فایل (991.pdf)991.pdf[ ]99 Kb