Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

جمعه, 09 آبان 1399

منشور اخلاقی - انضباطی استفاده از کلاس های مجازی

برای مشاهده اطلاعیه به فایل پیوست مراجعه نمایید
پیوست ها:
دانلود این فایل (کلاس مجازی.docx)کلاس مجازی.docx[ ]13 Kb