Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

سه شنبه, 18 مرداد 1401

قابل توجه پذیرفته شدگان مرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی کشور از طریق آزمون سراسری 1399

برای مشاهده اطلاعیه به فایل پیوست مراجعه نمایید
پیوست ها:
دانلود این فایل (اطلاعیه99.docx)اطلاعیه99.docx[ ]12 Kb