Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

یکشنبه, 10 مرداد 1400

تعویق یک هفته ای تاریخ شروع کلاس های نیم سال دوم 1399-1400

قابل توجه دانشجویان و استادان محترم
با توجه به اختلال در سامانه آموزش مجازی (که خارج از اختیار دانشکده رخ داده است) و مشخص نبودن زمان اصلاح آن و پیروی در خواست مکرر دانشجویان مبنی بر تعویق یک هفته ای شروع کلاس ها و تأکید ریاست محترم دانشکده بر لزوم کیفیت اموزش و رضایتمندی دانشجویان، با این مورد موافقت شده و شروع کلاس ها از تاریخ شنبه 25 بهمن ماه خواهد بود.
معاونت اموزش