اطلاعیه تغییر تاریخ امتحان درس معارف اسلامی 2 استاد صالحی نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399

جهت مشاهده اطلاعیه به فایل پیوست مراجعه نمایید