اطلاعیه تغییر تاریخ انتخاب واحد نیمسال اول 1401-1400

.جهت مشاهده اطلاعیه به فایل پیوست مراجعه نمایید
پیوست ها:
دانلود این فایل (اطلاعیه.pdf)اطلاعیه.pdf[ ]46 Kb