اطلاعیه فوری (ثبت نام کارنامه سلامت روان)

با عنایت به اجرای الکترونیک طرح کشوری کارنامه سلامت روان دانشجویی و الزام دانشجویان فعال برای تکمیل فرم سلامت روان، از دانشجویان گرامی تقاضا می شود از تاریخ 15 شهریور 1400 به آدرس زیر مراجعه و فرم مرتبط را تکمیل نمایید
به اطلاع می رساند تکمیل کارنامه سلامت یک برنامه کشوری وسراسری وزارت علوم در جهت کمک به دانشجویان از طریق مرکز مشاوره
دانشگاه بوده که از ابتدای ورود تکمیل و در هر ترم تکرار می گردد تا مشکلات وموانع تحصیل دانشجویان هر چه سریعتر مرتفع شده و زمینه مساعد جهت ادامه تحصیل ایشان فراهم آید.
https://portal.saorg.ir/mentalhealth