اطلاعیه شماره 2 در خصوص دانشجویان ورودی سال 1400

جهت مشاهده اطلاعیه به فایل پیوست مراجعه نمایید
پیوست ها:
دانلود این فایل (اطلاعیه2.doc)اطلاعیه2.doc[ ]46 Kb