اطلاعیه شماره 4 در خصوص دانشجویان ورودی سال 1400

جهت مشاهده اطلاعیه به فایل پیوست مراجعه نمایید
پیوست ها:
دانلود این فایل (اطلاعیه_4.doc)اطلاعیه_4.doc[ ]51 Kb