Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

پنج شنبه, 30 دی 1400

دستورالعمل نحوه ورود به کلاس های مجازی

جهت مشاهده اطلاعیه به فایل پیوست مراجعه نمایید