Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

یکشنبه, 02 آبان 1400

دستورالعمل نحوه ورود به کلاس های مجازی

جهت مشاهده اطلاعیه به فایل پیوست مراجعه نمایید