Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

شنبه, 04 تیر 1401

دستورالعمل نحوه ورود به کلاس های مجازی

جهت مشاهده اطلاعیه به فایل پیوست مراجعه نمایید