Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

یکشنبه, 01 خرداد 1401

دستورالعمل نحوه ورود به کلاس های مجازی

جهت مشاهده اطلاعیه به فایل پیوست مراجعه نمایید