دستورالعمل نحوه ورود به کلاس های مجازی

جهت مشاهده اطلاعیه به فایل پیوست مراجعه نمایید