نحوه ورود دانشجویان به سیستم آموزش دانشجویی (ناد)

جهت مشاهده اطلاعیه به فایل پیوست مراجعه نمایید
پیوست ها:
دانلود این فایل (اطلاعیه 5.doc)اطلاعیه 5.doc[ ]43 Kb