Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

پنج شنبه, 29 ارديبهشت 1401

اطلاعیه در خصوص استفاده از خوابگاه از نیمسال دوم 1401-1400

جهت مشاهده اطلاعیه و فایل به پیوست مراجعه نمایید
پیوست ها:
دانلود این فایل (SAFO014-00.docx)SAFO014-00.docx[ ]36 Kb
دانلود این فایل (SAFO015-00.docx)SAFO015-00.docx[ ]52 Kb
دانلود این فایل (اطلاعیه.doc)اطلاعیه.doc[ ]186 Kb