Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

یکشنبه, 07 خرداد 1402

لیست کلاس درس های حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400

جهت مشاهده اطلاعیه به فایل پیوست مراجعه نمایید
پیوست ها:
دانلود این فایل (لیست دروس حذف و اضافه.pdf)لیست دروس حذف و اضافه.pdf[ ]116 Kb