Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

جمعه, 14 بهمن 1401

اطلاعیه شماره 1 در خصوص دانشجویان ورودی سال 1401

جهت مشاهده اطلاعیه به فایل پیوست مراجعه نمایید.
پیوست ها:
دانلود این فایل (کارت واکسن.pdf)کارت واکسن.pdf[ ]387 Kb