Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

شنبه, 12 فروردين 1402

اطلاعیه شماره 3 در خصوص دانشجویان ورودی سال 1401

جهت مشاهده اطلاعیه به فایل پیوست مراجعه نمایید.
پیوست ها:
دانلود این فایل (اطلاعیه_3.pdf)اطلاعیه_3.pdf[ ]37 Kb