Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

یکشنبه, 07 خرداد 1402

اطلاعیه در خصوص اردوی توجیهی دانشجویان جدیدالورود

جهت مشاهده اطلاعیه به فایل پیوست مراجعه نمایید.
پیوست ها:
دانلود این فایل (اطلاعیه اردوی توجیهی.pdf)اطلاعیه اردوی توجیهی.pdf[ ]264 Kb