Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

جمعه, 14 بهمن 1401

اطلاعیه در خصوص اردوی توجیهی دانشجویان جدیدالورود

جهت مشاهده اطلاعیه به فایل پیوست مراجعه نمایید.
پیوست ها:
دانلود این فایل (اطلاعیه اردوی توجیهی.pdf)اطلاعیه اردوی توجیهی.pdf[ ]264 Kb