Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

سه شنبه, 01 فروردين 1402

"اصلاحیه کدهای دروس تعریف شده در تیمز"

جهت مشاهده اطلاعیه به فایل پیوست مراجعه نمایید.
پیوست ها:
دانلود این فایل (کد های جدید تیمز.pdf)کد های جدید تیمز.pdf[ ]258 Kb