Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

یکشنبه, 07 خرداد 1402

لیست کلاس درس های نیمسال دوم 1402-1401 جهت انتخاب واحد در تاریخ1401/11/17

جهت مشاهده اطلاعیه به فایل پیوست مراجعه نمایید.
پیوست ها:
دانلود این فایل (کلاس درس های 4012.pdf)کلاس درس های 4012.pdf[ ]131 Kb