Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

یکشنبه, 07 خرداد 1402

لیست کلاس درس های نیمسال دوم 1402-1401 جهت حذف و اضافه

جهت مشاهده اطلاعیه به فایل پیوست مراجعه نمایید.
پیوست ها:
دانلود این فایل (لیست دروس حذف و اضافه.pdf)لیست دروس حذف و اضافه.pdf[ ]132 Kb