Civil Aviation Technology College (CATC),IRAN

چهارشنبه, 10 خرداد 1402

دروس حذف شده پس از حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401

جهت مشاهده اطلاعیه به فایل پیوست مراجعه نمایید.
پیوست ها:
دانلود این فایل (سربرگ بزرگ (Repaired).pdf)سربرگ بزرگ (Repaired).pdf[ ]736 Kb